Zavolejte nám (Po 12-17, Út-Čt 8-17, Pá 8-16:30)

Rok 2005 ve znamení nanotechnologií

admin hlavní 01. 03. 2011 Nanotechnologie v médiích

V lednu 2005 vydala renomovaná poradenská společnost Deloitte Touche Tohmatsu prognózu vývoje technologií, médií a telekomunikací pro tento rok, ve které zmiňuje deset základních trendů, které budou mít v tomto roce klíčový význam pro rozvoj globálního průmyslu. Patří mezi ně Internet, sítě, nanotechnologie, palivové články, zajištění elektronické bezpečnosti, roboti a kvantové počítače.

Prognóza předpokládá, že nanotechnologie se během roku prosadí do povědomí širší veřejnosti a jejich rozvoj bude stále častěji financován velkými průmyslovými společnostmi. Upozorňuje také na skutečnost, že využívání poznatků nanotechnologií již vedlo k tiché revoluci v řadě odvětví, počínaje pevnými disky počítačů a opalovacími krémy, a konče výrobou automobilových pneumatik.

Prognóza také poukazuje na skutečnost, že nanotechnologie se již brzy stanou úhelným kamenem každého výrobního procesu. V dlouhodobější perspektivě jejich využití pak povede ke vzniku zcela nových výrobků, jejichž výroba se dnes zdá nemožná.


Pojmem nanotechnologie je v současné době označována oblast vědy, která se zabývá cílenou a přesnou manipulací s jednotlivými atomy a molekulami tak, aby vznikl nový objekt. Takovým objektem může být například integrovaný obvod, který je však tisíckrát menší, než obvod vyráběný konvenční technologií. Nanotechnologie obvykle bývá spojována se třemi základními tématy.

Prvním je myšlenka samo(sebe)replikace a samo(sebe)replikujících se výrobních systémů. Tyto systémy by měly být schopny jak výroby užitečných produktů, tak replikace sama sebe. Druhé téma se týká materiálového inženýrství, tedy výroby materiálů požadovaných vlastností prostřednictvím ovlivňování jejich molekulární struktury. Na rozdíl od samo(sebe)replikujících se automatů jsou nanotechnologicky připravené materiály již delší dobu realitou.

Třetím tématem je pak molekulární nanotechnologie, která spočívá v kombinaci poznatků chemie a mechaniky s cílem vytvořit molekulární stroje. I v této oblasti již bylo dosaženo jistého pokroku, zejména pak při spojení nanotechnologie a biotechnologie.

Potenciální využití nanotechnologií v blízké budoucnosti

 1. Displeje z organických světlo emitujících diod (OLED)
 2. Fotovoltaické tenké vrstvy přeměňující světelné záření v elektrický proud
 3. Povlaky odolné vůči poškrabání mající samočisticí schopnost
 4. Textilie odolné vůči zašpinění mající schopnost regulovat teplotu
 5. Inteligentní oděvy schopné monitorovat puls a dýchání
 6. Lehké a pevné trubkové rámy
 7. Kyčelní náhrady z biokompatibilních materiálů
 8. Nátěry chránící před korozí obsahující nanočástice
 9. Termochromní skla regulující intenzitu procházejícího světla 10.Magnetické vrstvy pro paměťová média
 10. Palivové články využívající uhlíkové nanotrubice
 11. Kochleární implantáty

Zdroj: T+T Technika a trh, 10.2.2005