Zavolejte nám (Po 12-17, Út-Čt 8-17, Pá 8-16:30)

Newsletter

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost NanoTrade s.r.o., se sídlem Dolní Novosadská 41/26, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 45307971, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20888 (dále jen „správce“).

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Ostravská 1551, 738 01 Frýdek-Místek, adresa elektronické pošty info@nanosilver.cz, telefon 604 915 654.

1.3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.4.      Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.5.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

1.6.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.7.      Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.8.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

1.9.      Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

1.10.  Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

1.11.  Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů dyný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: zasláním e-mailového odvolání na adresu info@nanosilver.cz s uvedením do Předmětu zprávy: Odvolání souhlasu.

1.12.  Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

1.13.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

 

Vztahuje se pouze na situace, kdy jsou osobní údaje získávány přímo od subjektů údajů (zákazníků). Nevztahuje se tedy na situace, kdy jsou osobní údaje získány jinak (od třetí osoby, od jiného správce, z internetu apod.)

 

Nevztahuje se zejména na situace, kdy by měly být osobní údaje předávány do zemí mimo EU a na zpracování zvláštní kategorie osobních údajů.

 

Informace o zpracování osobních pro případ zpracování, které je nezbytné pro splnění kupní smlouvy internetovým obchodníkem, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem, naleznete výše.