Zavolejte nám (Po 12-17, Út-Čt 8-17, Pá 8-16:30)
Přispějme snižováním emisí k lepšímu životnímu prostředí

Přispějme snižováním emisí k lepšímu životnímu prostředí

Veronika Sluníčková 24. 08. 2018 Kalendář

Recyklace, ekologické stavby, snižování emisí, atp. Jedním z oborů, který se zabývá například snižováním emisí u dieslových motorů, jsou i nanotechnologie.

Ty stále nabývají na oblíbenosti a v Česku se o ně začíná zajímat čím dál více lidí. Tento průmysl, který se dle mnoha názorů zapříčiní o třetí průmyslovou revoluci zasahuje do mnoha odvětví, kde inovuje produkty za pomocí zkušených vědců.

Jedním z nich je i odvětví auto-moto, kde se výrobci snaží vyřešit potřeby řidičů a dalších uživatelů dieslových vozidel, a to pomocí nanoaditiv. Co jsou nanoaditiva? NANO - zkratka pro již zmíněné nanotechnologie, což je obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů, tzn. 10−9 m (miliardtiny metru), což je přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu. Jedná se rovněž o studium možnosti manipulace se hmotou v atomárním a molekulárním měřítku, přičemž se uplatňují kvantově-mechanické jevy, které se diametrálně vymykají chápání světa viditelného pouhým okem. ADITIVA - označení látky, která se přidává do jiných látek či směsí s cílem upravit (vylepšit) jejich vlastnosti. Dohromady označení NANOADITIVUM tedy znamená, že se jedná o látku, která vylepšuje vlastnosti jiných látek či směsí pomocí nanomateriálů.

Jaké potřeby řidičů se výrobci snaží vyřešit?

  • Zlepšit přínos pro životní prostředí
  • Snížit spotřebu nafty, jejíž cena stále roste
  • Zvýšit účinnost spalování paliva

Jakým způsobem zlepšují tato nanoaditiva životní prostředí?

Například nanoaditivum EnviroxTM je vytvořeno z nanočástic oxidu céru, který se využívá jako katalyzátor v mnoha jiných průmyslových odvětvích. Je velmi oblíbený díky tomu, že jde o oxid vysoce stabilní, netoxický a odolný. Právě oxid céru působí jako určitá zásobárna kyslíku, který se postupně uvolňuje do procesu spalování, čímž oxiduje kysličník uhelnatý a další uhlovodíkové zplodiny. Kyslík zpětně absorbuje ze vznikajících oxidů dusíku, které redukuje na dusík. Ten je v porovnání se svými oxidy pro životní prostředí neškodný. Výsledkem je čistší spalování, které sníží obsah emisí ve výfukových plynech a ekologičtější provoz. Dalším přínosem je také čistější spalovací komora a prodloužení životnosti vstřikovacích trysek. Efektivnost nanoaditiv potvrzuje nejen výzkum, ale i četné zkušenosti, které mají jejich uživatelé po celém světě. Potvrzují jak snížení emisí, tak spotřebu nafty. Tam v průměru ušetří za spotřebu kolem 8%, někteří dosáhnou až 12% úspory.

 

Autor: Veronika Sluníčková