Zavolejte nám (Po 12-17, Út-Čt 8-17, Pá 8-16:30)
Fotosoutěž

Fotosoutěž

admin hlavní 23. 08. 2011 Kalendář

ZA FOTKU RELAX !!!

září - říjen - listopad - prosinec = fotosoutěž na každý měsíc

Pokud se vyfotíte v oblečení nanosilver nebo s jakýmkoliv produktem nanosilver a zašlete nám fotografii do soutěže, můžete vyhrát  relaxační pobyt v Jeseníkách za 4 000 Kč.

 

Vyhrává však každý, protože za fotku obdržíte slevu na 1 nákup ve výši 5% !

 

 

Každý měsíc nové hlasování a další ceny

  1. Vlož fotku zde

    (v souboru jpg.+ identifikační údaje - jméno, věk, email adresa a telefon )
  2. Fotku dáme na facebook
  3. P r v n í d e n v m ě s í ci spustíme hlasování o nejlíbivější fotku, které ukončíme poslední den měsíce, tzn.čím dříve pošleš, tím máš více šancí
  4. Ten, kdo fotku do soutěže vloží a ta získá nejvíce hlasů,vyhrává kupón na pobyt v Jeseníkách (Relaxcentrum Kolštejn) 
  • Výherce měsíce se v dalších měsících již nemůže s toutéž fotografií soutěže zúčastnit
  • v případě, že nejvíce hlasů stejného počtu získají dvě a více fotografií, vyhrazuje si vyhlašovatel soutěže právo přidat vítězný hlas 

Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost NanoTrade s.r.o., se sídlem Olomouc - Nová Ulice, Mozartova 879 (dále jen „organizátor“). 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území Evropské unie starší 16 let. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Registrací na fanouškovských stránkách www.facebook.com/nanosilverCZ a přidělením hlasu zvolenému návrhu se osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.

II. Obsah a Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel.

Soutěž začíná v 1.den v měsíci (počínaje 1.9.2011) v 7 hodin a končí nejpozději v poslední den v měsíci ve 20 hodin. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěžního měsíce.

Cenu této soutěže vyhraje 1 účastník, který zaslal vítěznou fotografii. Vítěznou fotografií se stává fotografie, která má v čase ukončení měsíční soutěže největší počet hlasů. Vítězná fotografie opravňuje toho, kdo ji do soutěže zaslal k převzetí ceny jen v případě, že ten potvrdí autorství k fotografii nebo vypořádání s autorem a dá pořadateli souhlas k bezvýhradnému využití fotografie k propagačním účelům.

Obsahem soutěže je hlasováním na stránkách www.facebook.com/nanosilverCZ vybrat nejlepší fotografii. Hlasující má právo dát hlasem jednomu návrhu jen jeden hlas.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

III. Ceny

Cenu výherci věnuje organizátor. Cenou je pro účastníka kupon k využití služeb Relaxcentra Kolštejn v hodnotě uvedené v měsíční výzvě k soutěži.

Ceny přebírá výherce, který po uveřejnění jména vítěze oznámí organizátorovi adresu k zaslání ceny nebo provede osobní vyzvednutí ceny na výdejním místě organoizátora (Polská 48a, Olomouc - Holice).  Vítězná fotografie opravňuje toho, kdo ji do soutěže zaslal k převzetí ceny jen v případě, že ten potvrdí autorství k fotografii nebo vypořádání s autorem a dá pořadateli souhlas k bezvýhradnému využití fotografie k propagačním účelům.

Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců v materiálech organizátora, zejména na svých webových stránkách, s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy. Každá osoba, která se registruje a následně hlasuje, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o výrobcích organizátora soutěže a o jiných nabídkách v souvislosti s organizátorem. Registrací a hlasováním soutěžící dále uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností NanoTrade s.r.o., jakožto správcem a zpracovatelem za účelem zařazení do databáze a za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení, a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adrese sídla organizátora odvolán.