Zavolejte nám (Po 12-17, Út-Čt 8-17, Pá 8-16:30)
Vyberte tričko do výroby!

Vyberte tričko do výroby!

admin hlavní 13. 05. 2011 Kalendář

Mladí grafici navrhli nové designy triček nanosilver.

Jen 10 nejlepších se bude vyrábět. Hlasováním můžete rozhodnout, která to budou. Ocenění získá nejen vítězný autor, ale také 1 z hlasujících bude vylosován a získá tričko nanosilver s potiskem.

Hlasování startuje v neděli 15.5.2011 v 16 hodin na www.facebook.com/nanosilverCZ

Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost NanoTrade s.r.o., se sídlem Olomouc - Nová Ulice, Mozartova 879 (dále jen „organizátor“). 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území Evropské unie starší 16 let. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Registrací na fanouškovských stránkách www.facebook.com/nanosilverCZ a přidělením hlasu zvolenému návrhu se osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.

II. Obsah a Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel.

Soutěž začíná 15.5.2011 v 16 hodin a končí nejpozději 25.6.2011. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěže. Cenu této soutěže vyhraje 1 vylosovaný účastník, který hlasoval pro vítězný návrh trička.

Obsahem soutěže je hlasováním na stránkách www.facebook.com/nanosilverCZ vybrat nejlepší návrh trička. Účastník má právo dát hlasem jednomu návrhu jen jeden hlas.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

III. Ceny

Cenu výherci věnuje organizátor. Cenou je tričko nanosilver s potiskem.

Ceny přebírá výherce, který po uveřejnění jména vítěze oznámí organizátorovi adresu k zaslání ceny nebo provede osobní vyzvednutí ceny na výdejním místě organoizátora (Polská 48a, Olomouc - Holice).  Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců v materiálech organizátora, zejména na svých webových stránkách, s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy. Každá osoba, která se registruje a následně hlasuje, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o výrobcích organizátora soutěže a o jiných nabídkách v souvislosti s organizátorem. Registrací a hlasováním soutěžící dále uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností Mladá fronta a.s., jakožto správcem a zpracovatelem za účelem zařazení do databáze a za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení, a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adrese sídla organizátora odvolán.